Gebruik beeldmateriaal

“VERKLARING TOESTEMMING PUBLICATIE FOTO’S EN/OF FILMPJES”

Met deze toestemmingsverklaring geeft u (als ouder) toestemming aan AquActief tot publiceren en dus openbaar maken van foto’s en filmpjes van uw kind(eren) of u zelf voor PR doeleinden (bijvoorbeeld folder of website), internet (bijvoorbeeld Facebook) of enig ander medium (bijvoorbeeld de krant).

Voorwaarden waaraan voldaan dienen te worden:

–           het betreft foto’s en/of filmpjes die uitsluitend gemaakt zijn tijdens het evenement

–           de toestemming tot openbaar maken heeft uitsluitend betrekking op publicatie van de foto’s in gedrukte, analoge of digitale publicaties van of namens AquActief;

–            toelichtende en/of begeleidende tekst zal niet de voornaam en achternaam van het kind en/of woonplaats worden vermeld;

–           voor de publicatie is geen vergoeding verschuldigd aan ouder en/of kind.