Over AquActief

Dordrecht, een stad met zeeën van mogelijkheden!

Dordrecht is een waterstad omgeven door rivieren en een waterrijke natuur. De stad zelf wordt doorkruist door havens, vaarwegen, watergangen en waterlopen. Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat de inwoners van Dordrecht veel te weinig hebben met en gebruik maken van de prachtige mogelijkheden die dat biedt. Dit is zonde en moet veranderen!

Van moeten naar willen!

In het zwemonderwijs ligt de nadruk op elementaire veiligheid en niet op vermaak, plezier en voldoening door dingen te doen op, in en rond het water. Hierdoor zien de leerlingen zwemmen meer als een verplichting dan een leuke activiteit die plezier brengt. Deze ontwikkeling is verontrustend en hierdoor zien de waterverenigingen in Dordrecht hun ledenbestand de laatste jaren niet echt groeien. Met name de jeugd ontbreekt. Een verandering in de mindset is hard nodig! De jeugd moet gemotiveerd en geactiveerd worden om het plezier van het water te willen ontdekken.

Water als cultuurelement

Hoewel veel mensen in Dordrecht in water-gerelateerde bedrijven en organisaties werken, is het water geen effectief cultuurelement. Er is geen waterevenementen-locatie in de stad. Het unique selling point van Dordrecht wordt daarom onvoldoende uitgedragen en benut. Er zijn talloze mogelijkheden om een dergelijke locatie te realiseren. Waar men ook kijkt, is er water! De realisatie van een waterevenementen-locatie komt niet alleen de lokale bevolking en de bedrijven, maar ook het toerisme van de stad ten goede.

Binden en verbinden met drie lijnen

Niet alles kan tegelijk. Daarom is binnen AquActief (het samenwerkingsverband van waterverenigingen) begonnen met het binden en verbinden van de partijen in Dordrecht waterstad rond een aantal thema’s. De discussies hebben 3 lijnen opgeleverd, waarmee stap voor stap wordt begonnen: Ontdekken, ontwikkelen en organiseren. De lijnen lopen parallel en versterken elkaar. Ze borgen dat er geen eenmalige losse activiteiten worden ondernomen, maar dat er een keten van activiteiten en collectieve energie ontstaat. Dit moet leiden tot een structurele en duurzame aanpak. De lijnen richten zich op het oplossen van deze – op dit moment – belangrijkste knelpunten:

De mindset rondom de kennismaking met water veranderen

Zoals eerder genoemd, legt het zwemonderwijs de nadruk op veiligheid. Alhoewel veiligheid belangrijk is, moet deze aanpak veranderen. De kennismaking met water moet anders. Kinderen zijn beter te bereiken als er wordt uitgegaan van plezier, uitdaging, zelfkennis en verantwoord gedrag. Het gaat niet alleen om de waterratten, maar ook om de kinderen die minder met water hebben. Juist hier is het belangrijk om te laten zien hoe leuk water kan zijn.

Kinderen, die van het water houden, mogelijkheden bieden

Een belangrijke stap: het verbinden en binden van kinderen die van waterpret houden in activiteiten op en in het water middels reguliere verenigingsactiviteiten, water-gerelateerde evenementen en combinaties van activiteiten. Watersport en wateractiviteiten moeten een alternatief worden voor kinderen die van water houden.

Oudere bewoners activeren

De eenzaamheid bij ouderen stijgt en juist daarom is het van groot belang om ouderen unieke activiteiten te bieden. AquActief wil oudere bewoners van de regio activeren via evenementen en andere nieuwe activiteiten op, in en rond het water en door het kennismaken met bestaande activiteiten van verenigingen.

Waterverenigingen samen laten werken en ondersteunen

Co-creatie leidt tot de beste resultaten. Daarom is het van groot belang om samenwerkingen tussen de waterverenigingen te realiseren, waardoor hun slagkracht toeneemt. Hierdoor kunnen ze de Dordtse bevolking beter bereiken, meer betrekken en tegelijkertijd hun eigen vereniging versterken. Daarnaast moeten de organisaties en waterverenigingen versterkt worden door helpende handen en kennis.

Een sterkere relatie met het onderwijs

Het is belangrijk om een duurzame relatie met het onderwijs op te bouwen, die verder gaat dan het bieden van stageplekken om werkveldervaring op te doen. De samenwerking heeft nu een ad hoc karakter en is vooral gericht op voldoen aan de eisen vanuit het onderwijsprogramma en niet op de vraag wat het onderwijs duurzaam kan betekenen voor de waterverenigingen en hun samenwerking en voor de stad Dordrecht en haar bewoners.

Bekijk hier de officiële video van AquActief: