KNBRD

Reddingsbrigade Nederland, of in andere woorden de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD), bestaat op dit moment uit 162 reddingsbrigades, 23.000 leden en ongeveer 5.000 vrijwilligers. Deze dragen bij aan veiligheid in, op en rondom het water.

De reddingsbrigade heeft een belangrijke rol als partner van AquActief. In het kader van maatschappelijke diensttijd bij de reddingsbrigade maakt de KNBRD de projecten van ExpeditieDordt mogelijk. Daarnaast werkt AquActief nauw samen met de reddingsbrigade om diverse AquActiviteiten te kunnen realiseren.