ZwemSOS

ZwemSOS: Zwemles voor iedereen die nog niet kan zwemmen!

Iedereen in Nederland moet kunnen zwemmen, zeker in een waterrijke stad als Dordrecht. Helaas blijkt dit lang niet het geval te zijn. Er zijn in Dordrecht scholen waar de helft van de kinderen in groep 8 niet kunnen zwemmen. Ongeveer 60% van de kinderen in Dordrecht heeft alleen diploma A. Dit is net voldoende om onder toezicht in een niet te druk zwembad te kunnen zwemmen. SOS, alle hens aan dek zou je kunnen zeggen. Dat klopt, maar laten we er op een leuke en betaalbare manier wat aan doen. ZwemSOS: samen op survival!

De veiligheid van ieder kind telt!

Via watergewenning en samen leuke dingen doen willen we iedereen voorbereiden voor zwemlessen. We willen iedereen helpen om – zo nodig via stichting leergeld – bij een van de aanbieders zijn zwemdiploma ABC te halen. Pas dan kan je zeggen dat je voldoende kan zwemmen in plassen en stilstaand water.

Op een speelse manier leren kennis maken met het water

Samen op survival doen we vooral samen en op een speelse manier. Je kan in het water zoveel leuke en uitdagende dingen doen en daar laten wij je onder goede begeleiding kennis mee maken.

Interesse? Neem contact op met AquActief!

Wil je meer weten over ZwemSOS? Neem vrijblijvend contact op met AquActief voor meer informatie over dit leuke programma.