Jongeren voor maatschappelijke diensttijd bij reddingsbrigade actief op AquaGames

Zeker 20 jongeren die in het kader van maatschappelijke diensttijd deelnemen aan het pilotproject ‘Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven!’ begeleiden de AquaGames. Deze vierdejaarsleerlingen van sportaccentklassen van het Insula College zijn vrijdag 11 januari 2019 onder toeziend oog van de Dordtse Reddingsbrigade actief in het zwembad van Optisport Sportboulevard Dordrecht (Fanny Blankers-Koenweg 10).

Op initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start vanaf september 2019 de maatschappelijke diensttijd (MDT). Sinds september 2018 oefenen organisaties in proeftuinen. Eén ervan is ‘Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven!, waaraan in onder meer Dordrecht invulling wordt gegeven.

Wateractiviteiten
De MDT-jongeren assisteren onder begeleiding bij de uitvoering en bewaking van de AquaGames, bestemd voor kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 van Dordtse basisscholen. De tweede editie, een ‘side event’ van het ISU EK Shorttrack 2019, biedt de deelnemers zes uitdagende wateractiviteiten: een stormbaan, een polocircuit, estafettes op peddelboards, vinzwemmen, een ijsongeval en ‘Help! Een gezonken auto’. Dat dit programma veel belangstelling trekt, is onderstreept door de inschrijvingslimiet van 180 scholieren; die werd binnen een dag bereikt. De organisatie van de happening, die van 13.00 tot 15.00 uur plaatsvindt, komt tot stand dankzij een samenwerking tussen water(sport)verenigingen en Sportbedrijf Dordrecht (Dordt Sport).

EHBO-diploma
Het Insula College is enthousiast aangehaakt bij MDT en maakte met de Dordtse Reddingsbrigade afspraken over wat deze leerlingen van de sportaccentklassen kunnen gaan doen en hoe ze daarvoor – als nieuw lid van Dordtse Reddingsbrigade – worden opgeleid. Ze zijn inmiddels begonnen met een van de vereisten: het behalen van het EHBO-diploma. Na afloop van het te doorlopen traject mogen ze zelfstandig assisteren bij evenementen.

Uitnodiging
De projectleiders van ‘Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven!’ koppelden aan deze gelegenheid een brede uitnodiging. Zij ontvangen vrijdag 11 januari in Dordrecht ook vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, MDT-subsidiebeoordelaar ZonMw, de projectevaluatiecommissie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), het Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) en andere pilotbrigades. Vertegenwoordigers van de pers zijn eveneens welkom. Het verzoek is om interesse (voor bijvoorbeeld aanwezigheid, het maken van beeld en geluid en het houden van interviews) voorafgaand kenbaar te maken bij de projectleiders. Dan is hiermee rekening te houden in het dagschema en kan tijdig over de voorwaarden worden gecommuniceerd.

 

Jongeren voor maatschappelijke diensttijd bij reddingsbrigade actief op AquaGames

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *